Nikolaikirkeallmenningen (2001), Større prosjekter

Nikolaikirkealmenningen

Infill prosjekt. Leilighetsbygg